Deadlines

De resterende Mibiton bestuursvergaderingen 2019 staan hieronder vermeld, indien noodzakelijk worden extra vergaderingen ingeroosterd:

- vrijdag 13 september, intake is gesloten
- vrijdag 15 november, deadline intake 4 oktober

De bestuurbesluiten worden uiterlijk 2 weken na de vergadering gecommuniceerd.  

 

 

 

 

Afdrukken