Deadlines

Investeringsaanvragen worden beoordeeld tijdens de bestuursvergaderingen. De data en deadlines voor 2020 zijn:
 

- vrijdag 6 maart 2020, deadline intake vrijdag 24 januari. Aanvraag gereed op vrijdag 21 februari.

- vrijdag 19 juni 2020, deadline intake 8 mei 2020. Aanvraag gereed op vrijdag 5 juni. 

- vrijdag 9 oktober 2020, deadline intake 15 juli 2020. Aanvraag gereed op vrijdag 25 september.  

- vrijdag 18 december 2020, deadline intake 6 november 2020. Aanvraag gereed op 4 december.


De investeringsmanager bepaalt welke aanvragen worden voorgedragen aan het bestuur en ondersteunt bij het opstellen van de aanvraag. Naast de aanvraag wordt er een investeringsanalyse opgesteld, die enkel beschikbaar is voor het bestuur. Tijdens de bestuursvergadering licht(en) de indiener(s) de aanvraag toe en beantwoorden de vragen. Het bestuursbesluit inzake de betreffende investeringsaanvraag wordt uiterlijk twee weken na de vergadering gecommuniceerd aan de aanvrager.   

 

 

 

Afdrukken