Deadlines

Investeringsaanvragen worden beoordeeld tijdens de bestuursvergaderingen. U kunt voor de volgende ronde(s) een aanvraag indienen (is er per kwartaal één vergadering).
 

- Q2 '21, GESLOTEN

- Q3 '21, GESLOTEN

- Q4 '21, deadline intake: 31 oktober 2021. Gereed: vrijdag 26 november. Vergadering vrijdag 10 december '21


De investeringsmanager bepaalt welke aanvragen worden voorgedragen aan het bestuur en ondersteunt bij het opstellen van de aanvraag, zodat de kans op honorering zo groot mogelijk is. Investeringen die tussen de kwartaalvergaderingen worden aangeschaft, kunnen worden ingediend bij de eerstvolgende aanvraagperiode. Tijdens de bestuursvergadering licht(en) de indiener(s) de aanvraag toe en beantwoorden de vragen. Het bestuursbesluit inzake de betreffende investeringsaanvraag wordt uiterlijk twee weken na de vergadering gecommuniceerd aan de aanvrager (goedgekeurd, goedgekeurd onder voorwaarden, afgekeurd).   

 

 

 

Afdrukken