Deadlines

Investeringsaanvragen worden beoordeeld tijdens de bestuursvergaderingen. In 2020 is er per kwartaal één vergadering.
 

- Q1: de investeringsronde is gesloten.

- Q2, deadline intake 8 mei 2020. Aanvraag gereed: vrijdag 5 juni. Vergadering: vrijdag 19 juni 2020,

- Q3, deadline intake 15 juli 2020. Aanvraag gereed: vrijdag 25 sep. Vergadering: vrijdag 9 okt 2020

- Q4, deadline intake: 30 okt 2020. Aanvraag gereed: 27 nov. Vergadering: vrijdag 11 dec 2020


De investeringsmanager bepaalt welke aanvragen worden voorgedragen aan het bestuur en ondersteunt bij het opstellen van de aanvraag, zodat de kans op honorering zo groot mogelijk is. Investeringen die tussen de kwartaalvergaderingen worden aangeschaft, kunnen worden ingediend bij de eerstvolgende aanvraagperiode. Tijdens de bestuursvergadering licht(en) de indiener(s) de aanvraag toe en beantwoorden de vragen. Het bestuursbesluit inzake de betreffende investeringsaanvraag wordt uiterlijk twee weken na de vergadering gecommuniceerd aan de aanvrager (goedgekeurd, goedgekeurd onder voorwaarden, afgekeurd).   

 

 

 

Afdrukken