Mibiton Solo

Mibiton Solo, apparatuur voor innovatieve Life Sciences bedrijven.

Mibiton Solo Apparatuur is opgericht om jonge Life Sciences organisaties die (zicht op) omzet hebben, maar nog geen of onvoldoende winst maken, de mogelijkheden te geven om apparatuur te exploiteren. Het betreft vooral MKBers (BV), maar andere rechtsvormen (Stichtingen) worden op voorhand niet uitgesloten. Het bedrijf valideert bijvoorbeeld haar eerste product met een lead customer of heeft een eerste contract gesloten. Dergelijke jonge Life Sciences bedrijven krijgen doorgaans geen financiering rond bij banken of een commerciële organisatie, bv. leasemaatschappij.  Ook Life Sciences MKB-ers die reeds commercieel apparatuur leasen en aanvullend apparatuur willen benutten voor relatief hoge risico investeringen, kunnen een aanvraag indienen. De regeling staat verder open voor starters die een eerste financieringsronde hebben afgesloten. Denk hierbij aan de zaaikapitaal fondsen van de TechnoPartner regeling of andere Venture Capital investeerders. In alle gevallen dient er een solide cashflow prognose te worden bijgesloten, waaruit blijkt dat de organisatie kan voldoen aan de terugbetalingsregeling. Starters die geheel aan het begin van het ontwikkelingstraject staan, kunnen beter gebruik maken van de vroege fase financiering (RVO, STW) of de Mibiton Science regeling. 

Foto Flowid


Hoe werkt Mibiton Solo Apparatuur?

Mibiton neemt een aanzienlijk risico door investeringen te doen bij jonge organisaties die nog geen winst maken. De jonge organisatie en de investeringsaanvraag worden daarom door het investeringsmanagement en het bestuur van Mibiton grondig geanalyseerd voordat een eventuele financiering kan plaatsvinden. In ieder geval dient het management van de organisatie Mibiton er van te overtuigen dat de organisatie uit de vrije cashflow de voorfinanciering op termijn kan terugbetalen. Na afbetaling kan de apparatuur voor een gering bedrag worden overgenomen. Per organisatie wordt een maximum investeringsbedrag van k€ 400 gehanteerd.

Hoe kan de MKB-er aanvragen? 

Neem eerst contact op met Mibiton met een samenvatting van de aanvraag. Tijdens een telefonische intake en een bezoek aan uw bedrijf wordt bepaald of u past binnen het investeringsvenster. Indien ja, dan wordt een aanvraag samen met Mibiton uitgewerkt. Het format van de aanvraag wordt hierna beschreven. Er is geen standaardlengte voor een Solo investeringsaanvraag, maar probeer de aanvraag te beperken tot 10 pagina's (excl. bijlagen). Vul eerst het Quickscan formulier in dat verkrijgbaar is via Mibiton. Daarna wordt er contact met u opgenomen. Bij vragen vooraf kunt u contact opnemen met het office management van Mibiton of de investeringsmanager.

 Welke financiele constructies zijn er mogelijk?

De gangbare constructies zijn financial lease of een lening (ontwikkeling apparatuur) voor een periode van maximaal 4 jaar. Ook een 'grace' periode en boetevrije afbetaling na 1 jaar behoort tot de mogelijkheden. In de grace periode hoeft geen aflossing maar alleen rente te worden betaald. Deze optie is alleen mogelijk indien dit daadwerkelijk noodzakelijk is. De proforma Solo financieringsspreadsheet kunt u downloaden. Aanpassingen in het eerste werkblad worden in de overige bladen meegenomen. Het Mibiton investeringsmanagement adviseert het bestuur m.b.t. de financieringsvorm. De uiteindelijke financieringsvorm wordt door het bestuur bepaald.

Foto Matisse web

Hoe verloopt de procedure ?

(1) Invullen en toesturen van Quickscanformulier, dat u kunt opvragen bij Mibiton (blom[at]mibiton.nl).

(2) Telefonsch contact en intake gesprek met de investeringsmanager op locatie of in Den Haag >> Go/non Go. Bij Go indien gewenst tussentijds overleg over de concept aanvraag. De aanvraag wordt samen met de investeringsmanager opgesteld.

(3) Uiterlijk 2 weken voor de bestuursvergadering zijn alle stukken digitaal gereed. Voordracht met een korte PPT voor de bestuursvergadering door de aanvrager(s). Investeringsmanager stelt advies op voor het bestuur.

(4) Na de bestuursvergadering binnen 2 weken schriftelijk besluit van bestuur. Mogelijke besluiten (a) onvoorwaardelijke afwijzing, geen herkansing mogelijk (komt sporadisch voor). (b) Afwijzing, maar mogelijkheid to herindiening indien aan specifieke voorwaarden wordt voldaan, wederom toelichting voor bestuur (c) Honorering onder voorwaarden, bijvoorbeeld de realisatie van aanvullende financiering (kan schriftelijk worden afgehandeld) en (d) onvoorwaardelijke honorering.

 


Proforma format Solo aanvraag 

(A) Voorblad

 • Titel en datum.
 • Apparatuur en investeringsbedrag.
 • Volledige gegevens projectleider.

(B) Executive Summary

Korte samenvatting van de investeringsaanvraag, circa 1 A4.

(C) Investeringsaanvraag

Overtuig Mibiton ervan dat uw bedrijf zich in een sterke ontwikkelingsfase bevindt. U heeft cashflow, maar onvoldoende vrije financiële middelen om in apparatuur te kunnen investeren en onvoldoende historie om financiering te verkrijgen via een commerciële organisatie (bv. leasemaatschappij). U kunt echter met reeds geacquireerde opdrachten/ stabiele aandeelhouderspositie en (de toename van) uw huidige omzet aannemelijk maken dat er in de komende vier jaar voldoende vrije cashflow wordt gegenereerd om de aflossing te kunnen betalen.

 • Korte inleiding
 • Historie van de organisatie
 • Technologie en IP positie
 • Ontwikkelingstraject
 • Markten, producten, klanten
 • Gewenste apparatuurinvestering van Mibiton
 • Toelichting verzoek tot financiering (keuze uit 2-4 jaar al dan niet met grace jaar)
 • Toelichting historische- en geprognosticeerde winst-en verliesrekeningen (cashflow) waarin de aanvraag is opgenomen


(D) Bijlagen

Noodzakelijk voor de onderbouwing van uw aanvraag (u kunt hiernaar verwijzen in de aanvraag):

 • Gedetailleerde financiële informatie van de onderneming: (concept) jaarrekening, cashflowoverzicht/prognoses incl. lopende boekjaar, winst/verlies rekening.
 • Beschrijving van de organisatiestructuur van de organisatie.
 • Beschrijving MT, RvC en aandeelhouders (detail)
 • Tabel historische P&L (3 jaar)
 • Tabel Prognose P&L (minimaal looptijd contract)
 • Concept jaarrekening 2013 en update tot aan laatste kwartaal
 • Uitonderhandelde offertes voor de investering (mag ook later)
 • Voor starters/ jonge bedrijven: laatste versie van het businessplan.

 

Van bovenstaande procedure kan worden afgeweken. De investeringsaanvraag wordt in alle stadia vertrouwelijk behandeld (NDA op aanvraag beschikbaar).

Afdrukken

Postbus 443 | 2260 AK Leidschendam | Loire 150, Castellum, ingang C (Synthesium)  | 2491 AK Den Haag | Telefoon + 31 (0)70 337 8780 (op werkdagen tot 14.00 hr) | Mobiel 06 53 29 87 65 | Fax + 31 (0)70 337 8737

Twitter: @Mibiton