Take-off Vroegefasefinanciering Ronde 6 is open voor aanvragen tot 28 februari 2017.

Het programma Take-off stelt middelen ter beschikking voor financiering van de vroege fase (vroegefasefinanciering) van innovatieve bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse universiteiten en hogescholen en de door NWO erkende onderzoeksinstituten. Fase 1 = haalbaarheidsstudies, Fase 2 = vroegefasetrajecten. Voor meer informatie over de 2017 voorjaarsronde: http://www.stw.nl/takeoff

Afdrukken