Mibiton investering in het zonnetje: Specs, Compound Handling BV

In 2015 heeft Mibiton een state-of-the-art opslagfaciliteit gefinancierd, waarmee Specs Compound Handling BV, miljoenen compounds voor farmaceutische bedrijven kan beheren. Deze Mibiton faciliteit is een belangrijke groeistap en heeft ertoe geleid dat de onderneming haar martkpositie in zowel Europa als de Verenigde Staten heeft kunnen uitbouwen.

Specs2018 

 

 

 

Afdrukken