skip to main content

Datura

DNA-onderzoek voor ecologische monitoring

Datura is een onderzoeksbureau dat DNA-technologieën inzet om de kwaliteit en efficiëntie van ecologische monitoring te vergroten. Het bedrijft monitort biologische, fysische en chemische aspecten van bodem- en aquatische systemen. Deze gegevens worden gebruikt om de biodiversiteit te bepalen, meer kennis te krijgen over het functioneren van ecosystemen en de effecten van natuurbeschermingsmaatregelen vast te stellen.

Datura gebruikt de financiering van Mibiton voor een analytisch laboratorium, waar biologische samples chemisch worden geanalyseerd.

Kees van Bochove, oprichter

“Met de investering van Mibiton konden wij een ultramodern laboratorium opzetten. Deze investering maakt verdere ontwikkeling van ons bedrijf mogelijk, doordat wij de kwaliteit van onze projecten nu kunnen monitoren in ons eigen laboratorium.”