skip to main content

Investeringsfonds

Mibiton Share biedt jonge Life Sciences bedrijven en kennisinstellingen de mogelijkheid om samen te investeren in apparatuur of faciliteiten. Minimaal twee contractpartners maken gebruik van de apparatuur of faciliteiten. De maximale investering is € 650.000,-

Financial Lease

Het gaat om investeringen in ontwikkelings- en productieapparatuur of investeringen in faciliteiten met een (inter)nationale uitstraling. Dit fonds staat ook open voor jonge spin-offs die de apparatuur delen met onderzoeksinstellingen.

Wij bieden een investering (financial lease), die je in maximaal vijf jaar terugbetaald incl. een marktconforme rente over het uitstaande bedrag. Na één jaar kun je de uitstaande financiering (gedeeltelijk) boetevrij, vervroegd aflossen. Als het nodig is voor de cashflow van jouw onderneming kunnen wij afspraken maken over een aflossingsvrije periode van maximaal één jaar.

Voorwaarden

Om een aanvraag in behandeling te nemen, dient deze aan een aantal voorwaarden te voldoen.

Het fonds is vooral bedoeld voor:

  • jonge, startende Life Sciences bedrijven, die actief zijn in o.a. biomedische-, chemische, voedings-, agro- of milieutechnologie.
  • de situatie waarbij minimaal twee bedrijven gebruik maken van de apparatuur en minimaal één van deze een jong LS bedrijf is. De andere aanvrager is eveneens een jong LS bedrijf of kennisinstelling.
  • jonge Life Sciences bedrijven waarvoor de apparatuur of faciliteiten dragen structureel bij aan de ontwikkelings- en/of productiecapaciteit van deze aanvragers. Dit houdt in dat de jong LS bedrijf voor minimaal 25% gebruikmaakt van de apparatuur of faciliteiten ten behoeve van ontwikkelings- en/of productieactiviteiten op het gebied van de Life Sciences.
  • de aanvragers die aantoonbaar voldoende cashflow hebben om de overige operationele activiteiten te financieren.
  • jonge starters die een sterke band met een kennisinstelling hebben en die bijvoorbeeld een ‘proof of concept’-studie willen doen met de apparatuur of faciliteiten.

Ook wanneer je aan bovenstaande voorwaarden voldoet, beoordeeld uiteindelijk het bestuur de aanvraag en valt tijdens de bestuursvergadering het definitieve besluit.

Hoe werkt een aanvraag?

We nemen de stappen met je door.

Quickscan

Vraag ons Quickscan-formulier aan bij mevr. Anne-Marie Boers (boers@mibiton.nl). De aanvraag wordt vervolgens getoetst aan de fondscriteria. Na een positief oordeel sturen wij een uitnodiging voor een online intakegesprek.

Intake

Tijdens het online intakegesprek spreken wij de beoogde investering, voorwaarden en procedure door. Na het intakegesprek besluiten we of de aanvraag haalbaar is.

Aanvraag

Na een positief oordeel stel je samen met de investeringsmanager een volledige aanvraag op. Deze bestaat onder andere uit een power point-businessplan en financiële informatie, inclusief een solide cashflowprognose. Tijdens het proces brengt de investeringsmanager een bezoek aan jouw bedrijf. Uiterlijk twee weken voor de bestuursvergadering zijn alle stukken digitaal beschikbaar (zie Kalender).

Bestuursvergadering

Tijdens de bestuursvergadering licht je de aanvraag mondeling toe en stellen de bestuursleden vragen. Het bestuur beoordeeld de aanvraag waarna het definitieve besluit valt.

Besluit

Binnen twee weken na de bestuursvergadering ontvang je schriftelijk het besluit. Er zijn vier mogelijke besluiten: a) onvoorwaardelijke toekenning; b) toekenning onder voorwaarden, zoals de realisatie van aanvullende financiering; c) afwijzing, maar met de mogelijkheid om opnieuw een aanvraag in te dienen als aan specifieke voorwaarden wordt voldaan; (d) onvoorwaardelijke afwijzing, een herkansing is niet mogelijk.

Wij behandelen de investeringsaanvraag in alle stadia vertrouwelijk. Een geheimhoudingsverklaring is op aanvraag beschikbaar. Het traject naar een investeringsaanvraag duurt maximaal twee maanden.

Voortgangsmonitoring

Na honorering van de aanvraag wordt er een leaseovereenkomst afgesloten en ontvangen wij graag elk kwartaal een liquiditeitsprognose. Jaarlijks levert jouw bedrijf een rapport aan met financiële gegevens en informatie over het gebruik van de apparatuur of faciliteiten. Onze fondsmanager bezoekt jouw bedrijf jaarlijks en doet hiervan verslag aan het bestuur.

Einde terugbetaling

Na afbetaling wordt de juridische eigendom van de apparatuur of faciliteit voor een gering bedrag overgedragen.