skip to main content

Solo

Investeringsfonds

Mibiton Solo investeert in apparatuur en faciliteiten bij innovatieve jonge Life Sciences bedrijven. De starters hebben eerste klanten gecontracteerd of zicht op een financieringsronde. Het richtbedrag van de investering is €500.000,-.

Financial Lease

Het betreft investeringen in laboratoriumapparatuur, agrofaciliteiten of (medische) apparatuur. Tevens kan financiering worden aangevraagd voor een eerste serie aan apparatuur, die zelfstandig is ontwikkeld. Het betreft bij voorbeeld een eerste serie van medische apparatuur die voor een klinische studie wordt benut.

Wij bieden een investering (financial lease) die je in maximaal vier jaar terugbetaalt, inclusief een marktconforme rente over het uitstaande bedrag. Na één jaar kan de uitstaande financiering (gedeeltelijk) boetevrij, vervroegd aflossen. Als het nodig is voor de cashflow van de onderneming, dan kunnen er mogelijk afspraken gemaakt over een aflossingsvrije periode van maximaal één jaar.

Voorwaarden en Voordelen

Om een aanvraag in behandeling te kunnen nemen, dient deze aan een aantal voorwaarden te voldoen.

  • Het fonds is vooral bedoeld voor jonge, startende Life Sciences bedrijven, die
    – actief zijn in o.a. biomedische-, chemische, voedings-, agro- of milieutechnologie.
    een eerste financieringsronde hebben afgesloten (minimaal getekende termsheet) bij een (durfkapitaal)investeerder.
    – aantoonbaar voldoende cashflow hebben om overige operationele activiteiten te financieren. Bijvoorbeeld, door een eerste klantencontract of een (nagenoeg) gerealiseerde financieringsronde (getekende termsheet).
  • Jonge Life Sciences bedrijven die reeds apparatuur leasen bij een commerciële partij en daarnaast aanvullende apparatuur nodig hebben voor een investering met een relatief hoog risico kunnen ook een aanvraag indienen.

Ook wanneer je aan bovenstaande voorwaarden voldoet, beoordeeld uiteindelijk het bestuur de aanvraag en valt tijdens de bestuursvergadering het definitieve besluit.

Mibiton is niet bestemd voor:

  • zeer jonge starters. Zij kunnen beter gebruik maken van bijvoorbeeld de VroegeFaseFinanciering van RVO of NWO.
  • het financieren van de commerciële verkoop van apparatuur (werkkapitaal).

Hoe werkt een aanvraag?

We nemen de stappen met je door.

Quickscan

Vraag ons Quickscan-formulier aan bij mevr. Anne-Marie Boers (boers@mibiton.nl). De aanvraag wordt vervolgens getoetst aan de fondscriteria. Na een positief oordeel sturen wij een uitnodiging voor een online intakegesprek.

Intake

Tijdens het online intakegesprek spreken wij de beoogde investering, voorwaarden en procedure door. Na het intakegesprek besluiten we of de aanvraag haalbaar is.

Aanvraag

Na een positief oordeel stel je samen met de investeringsmanager een volledige aanvraag op. Deze bestaat onder andere uit een power point-businessplan en financiële informatie, inclusief een solide cashflowprognose. Tijdens het proces brengt de investeringsmanager een bezoek aan jouw bedrijf. Uiterlijk twee weken voor de bestuursvergadering zijn alle stukken digitaal beschikbaar (zie Kalender).

Bestuursvergadering

Tijdens de bestuursvergadering licht je de aanvraag mondeling toe en stellen de bestuursleden vragen. Hiervoor is per aanvraag een 1/2 uur beschikbaar. Het bestuur beoordeeld de aanvraag waarna het definitieve besluit valt.

Besluit

Binnen twee weken na de bestuursvergadering ontvang je schriftelijk het besluit. Er zijn vier mogelijke besluiten: a) onvoorwaardelijke toekenning; b) toekenning onder voorwaarden, zoals de realisatie van aanvullende financiering; c) afwijzing, maar met de mogelijkheid om opnieuw een aanvraag in te dienen als aan specifieke voorwaarden wordt voldaan; (d) onvoorwaardelijke afwijzing, een herkansing is niet mogelijk.

Wij behandelen de investeringsaanvraag in alle stadia vertrouwelijk. Een geheimhoudingsverklaring is op aanvraag beschikbaar. Het traject naar een investeringsaanvraag duurt maximaal twee maanden.

Voortgangsmonitoring

Na honorering van de aanvraag wordt er een leaseovereenkomst afgesloten en ontvangen wij graag elk kwartaal een liquiditeitsprognose. Jaarlijks levert jouw bedrijf een rapport aan met financiële gegevens en informatie over het gebruik van de apparatuur of faciliteiten. Onze investeringsmanager bezoekt jouw bedrijf jaarlijks en doet hiervan verslag aan het bestuur.

Einde terugbetaling

Na afbetaling wordt de juridische eigendom van de apparatuur of faciliteit voor een gering bedrag overgedragen.